1.  हर्यक वंश           - बिम्बिसार
 2. नन्द वंश            - महापदम नन्द
 3. मौर्य साम्राज्य        - चन्द्रगुप्त मौर्य
 4. गुप्त वंश             - श्री गुप्त श्रीगुप्त
 5. पाल वंश           - गोपाल
 6. पल्लव वंश         - सिंहविष्णु
 7. राष्ट्रकूट वंश        - दन्तिदुर्ग
 8. चालुक्य-वातापी वंश - पुलकेशिन प्रथम  
 9. चालुक्य-कल्याणी वंश - तैलप-द्वितीय
 10. चोल वंश            - विजयालय
 11. सेन वंश            - सामन्तसेन
 12. गुर्जर प्रतिहार वंश    - हरिश्चंद्र/नागभट्ट
 13. चौहान वंश          - वासुदेव
 14. चंदेल वंश           - नन्नुक
 15. गुलाम वंश          - कुतुबुद्दीन ऐबक
 16. ख़िलजी वंश        - जलालुद्दीन फिरोज ख़िलजी
 17. तुगलक वंश         - गयासुद्दीन तुगलक
 18. सैयद वंश           - खिज्र खान
 19. लोदी वंश           - बहलोल लोदी
 20. विजयनगर साम्राज्य - हरिहर एवं बुक्का
 21. बहमनी साम्राज्य    - हसन गंगू
 22. मुगल वंश         - बाबर

Post a Comment

0 Comments